VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1. Úvodné ustanovenie

1.1.  Všeobecné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode VYBAVENIE PRE DOMÁCNOSŤ. Všeobecné podmienky bližšie stanovujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (ďalej len “prevádzkovateľ“), ktorým je COSMO TRADING  SLOVAKIA, s r.o., so sídlom Krajná cesta 783/10, Zlaté Klasy-Rastice, 930 39 a kupujúceho (ďalej len "zákazník").
COSMO TRADING SLOVAKIA, s r.o., je jediným prevádzkovateľom internetevého obchodu VYBAVENIE PRE DOMÁCNOSŤ na Slovensku, ktorého zakladateľom je spoločnosť RIC company s.r.o. so sídlom Neklanova 2702 v Roudnici nad Labem, 41301, IČ 27358101.

2. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1.  Kompletné objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu VYBAVENIE PRE DOMÁCNOSŤ  sú záväzné. Podaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku a že s nimi súhlasí.
2.2.  Kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu prijatia objednávky prevádzkovateľom. Z kúpnej zmluvy vznikne prevádzkovateľovi  povinnosť predmet nákupu zákazníkovi odovzdať a zákazníkovi  povinnosť predmet nákupu prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.
2.3.  Internetový obchod VYBAVENIE PRE DOMÁCNOSŤ obsahuje všetky informácie potrebné k uzavretiu zmluvy v zmysle obecných náležitostí zmluvy i podstatných náležitostí kúpnej zmluvy, tak ako to vymedzuje Občiansky zákoník. Obsahuje vždy názov, hlavnú charakteristiku a cenu tovaru, ktorá je uvedená vrátane DPH.
2.4.  Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých, formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
2.5.  Vlastnické právo k tovaru prechádza na zákazníka prevziatím veci v mieste dodania. Pred odobraním veci je zákazník povinný zaplatit kúpnu cenu.
2.6.  Vyplnením registračného formuláru, či záväznej objednávky v rámci internetového obchodu VYBAVENIE PRE DOMÁCNOSŤ, zákazník dáva prevádzkovateľovi súhlas k zhromažďovaniu a archivácii osobných údajov o zákazníkovi a o jeho nákupoch.

3. Dodacie podmienky

3.1.   Miestom dodania tovaru je adresa uvedená zákazníkom v registračnom formulári.
3.2.  Objednaný tovar, pokiaľ je na sklade, bude zaslaný prepravnou spoločnosťou (TEN Expres) alebo poštovným balíkom do 7 dní odo dňa, kedy obdržíme platbu (úhradu objednávky bankovným prevodom) na náš účet. Rovnako aj tovar objednaný na dobierku. V prípade, že tovar nie je na sklade a nie je pri tovare uvedený iný termín dodania,  bude so zákazníkom dohodnutý náhradný termín.
3.3.   Zákazníkovi budú účtované náklady za dopravu objednaného tovaru podľa nasledovných kritérií:
3.3.1. Objednaný tovar, ktorého cena s DPH je nižšia ako 80,- €, bude doručený spôsobom aký si zvolí odberateľ.

3.3.2. Zákazník zaplatí za  prepravu a dobierku nasledovné ceny:  

KURIÉR                                                                                                                                

prepravné+balné do 35kg.....5,40 €

dobierka ................................2,00 €                                                                                                 

dodanie tovaru do 2 pracovnýcho dní od vyskladnenia


3.3.3.  Pri nákupe tovaru nad 80,- € s DPH náklady za dopravu, poštovné a balné neúčtujeme. V prípade, že bude zákazníkom požadovaná doprava na dobierku, zákazník zaplatí len poplatok vo výške uvedenej v bode 3.3.2. Pokiaľ bude musieť byť expedovaný tovar zaslaný vo viac balíkoch ako v jednom, prevádzkovateľ zaplatí expedíciu len jedného balíka.
bude zákazník prevádzkovateľom informovaný.


3.4.  Prevádzkovateľ nemôže garantovať expedíciu tovaru v jednom balíku, ale vždy bude zohľadňovať potrebu zákazníka o najlacnejší spôsob dopravy. V prípade expedície objednaného tovaru vo viacerých balíkoch

3.5.  Ďalšou možnosťou je osobný odber objednaného tovaru v mieste uvedenom v bode "KONTAKTY". Pri tomto odbere nie je zákazníkovi účtované ani balné, ani poštovné. 3.6. Objednaný tovar musí byť však uhradený najneskôr v okamihu jeho prevzatia, a to  spôsobmi uvedenými v bode 4.

4. Spôsob platby
 
4.1.  Bankovým prevodom. Na každú objednávku dostanete odpoveď, kde bude vyčíslená celková suma k úhrade, vrátane DPH. Odoslaná bude na emailovú adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke. Pri  platbe bankovným prevodom, preveďte prosím príslušnú čiastku na účet číslo 1673828851/0200, VÚB, COSMO TRADING SLOVAKIA, s r.o.. Pokiaľ zasielate peniaze z iných finančných ústavov, počítajte s tým, že platba bude pripísaná na účet za niekoľko dní. Fyzické dodanie objednávky je možné uskutočniť až po pripísaní finančných prostriedkov na vyššie uvedený účet. Pri platbe bankovným prevodom zadajte variabilný symbol: číslo objednávky.    Originál faktúry je súčasťou tovaru.

4.2. Na dobierku. Pri platbe na dobierku zaplaťte príslušnú čiastku priamo doručiteľovi. Súčasťou tovaru je vždy originál faktúry.                                                                                                                 

4.3. V hotovosti. Priamo pri preberaní objednaného tovaru v mieste prevádzkovateľa. Súčasťou faktúry je tiež doklad o prijaté finančnej čiastky za odobratý tovar. (príjmový doklad)

5. Reklamácia

5.1.  Prípadná reklamácia je riešená v súlade s reklamačným poriadkom internetového  obchodu vybavenie pre domácnosť  a právnym poriadkom platným v SR.
5.2.  Na každý tovar se vzťahuje záruka 24 mesiacov. Záruka se nevzťahuje na opotrebenie bežným používaním tovaru.
5.3.  Reklamovaný tovar musí býť zaslaný iba ako obyčajný balík s vyčíslením príslušnej hodnoty zásielky v EUR (+odpovedajúce poistenie) s kompletným príslušenstvom a dokladmi. Termín plnenia reklamácie beží odo dňa doručenia poškodeného tovaru. Na tovar zaslaný na dobierku nebude braný zreteľ. Tovar zasielajte vždy na adresu COSMO TRADING SLOVAKIA, s r.o., Krajná cesta 783/10, Zlaté Klasy-Rastice, 930 39.

DOPORUČUJEME IHNEĎ PRI PREBERANÍ TOVARU ZÁSIELKU OTVORIŤ A TOVAR SKONTROLOVAŤ. V PRÍPADE, ŽE BUDE TOVAR POŠKODENÝ, ZÁSIELKU NEPREBERAJTE A PRÍPADNE SPÍŠTE O TOM PRÍSLUŠNÉ TLAČIVO!

5.4.  Reklamovaný tovar posielajte v obale, ktorý dostatočne zaručí bezpečnosť a ochranu proti poškodeniu v priebehu dopravy. Dopravca neručí za nevhodne zabalené zásielky. Dodávateľ obvykle neuznáva záruku pri tovare poškodenom pri preprave, aj keď sa poškodenie prejavilo pred transportom.

6. Práva a povinnosti prevádzkovateľa


6.1. Prevádzkovvateľ má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať ho na adresu zákazníka v termíne, ktorú uviedol zákazník pri potvrdení objednávky. Zákazník po zaplatení kúpnej ceny obdrží k zasielanému tovaru daňový doklad.
6.2.  Všetky osobné údaje poskytnuté pri registrácii sú dôverné a budú použité k uskutočneniu plnenia zmluvy so zákazníkom a nebudú inak zverejňované tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom objednaného tovaru.
6.3.  Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ zákazník nesplní svoj záväzok odobrať tovar či zaplatiť kúpnu cenu.

7. Práva a povinnosti zákazníka

7.1.  Zákazník je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný.
7.2.  Zákazník je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť koncovú čiastku. S koncovou čiastkou je zákazník zoznámený pri vyplňovaní objednávky a znovu pri jej záväznom potvrdení.
7.3.  Zákazník je povinný pri preberaní balíku tovar skontrolovať a v prípade porušenia obalu tovaru spísať protokol s pracovníkom prepravnej spoločnosti.

8. Záverečné ustanovenie


8.1.  Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky zákazníka.
8.2.  Odoslaním elektronickej objednávky zákazník súhlasí so všetkými ustanoveniami  obchodných podmienok a reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania objednávky, tiež platnou cenou objednaného tovaru uvedeného v internetovom obchode VYBAVENIE PRE DOMÁCNOSŤ Cena tovaru uvedená v internetovom obchode platí vždy len do okamihu jej zmeny. Rozhodujúca je cena tovaru uvedená v internetovom obchode v okamihu odoslania objednávky.

 

 

 

 

 

 

POHÁRE Z POLYKARBONÁTU

Revolučný materiál používaný už aj v potravinárstve.
Viac po kliknutí na obrázok.


http://vybaveniepredomacnost.sk/index.php?nid=6424&lid=SK&oid=1568735


Litr.JPG[5].jpg


sekt.JPG[1].jpg

Nákupný košík
Košík je prázdný
Vyhľadávanie

CENY PREPRAVY A DOBIERKY

KURIÉR
prepravné+balné
do 35kg................5,40 €
dobierka...............2,00 €

KONTAKT

Vybavenie pre domácnosť
COSMO TRADING SLOVAKIA
Krajná cesta 783/10
Zlaté Klasy-Rastice
930 39

www.vybaveniepredomacnost.sk

obchod@vybaveniepredomacnost.sk

NOVINKA -EURÓPSKY HIT ALTERNATÍVNE SEDENIE VAKY

....viac po klknutí na obrázok...


http://vybaveniepredomacnost.sk/index.php?nid=6424&lid=SK&oid=1612335

NOVINKA

ROZŠÍRENÝ SORTIMENT STOLIČIEK A KRESIEL OD SLOVENSKÉHO VÝROBCU.


NÁŠ TIP !

Kancelárska stolička GOLF. Ideálna pre mladých i starších za rozumnú cenu.
Viac informácií po kliknutí na obrázok

http://vybaveniepredomacnost.sk/index.php?nid=6424&lid=SK&oid=1250427&tabpage=15&taboffset=0&ts=2&epc=SK0800016